Ngoại bị bệnh tim

    Ngoại bị bệnh tim

    Ngoại của Tí vừa xuất viện về nhà đã bị thằng cháu trời đánh "tra tấn" bằng một... bữa tiệc thanh long ruột đỏ.

    Truyện Tranh 17/07/2022