Đã có ba kích, thì quên Viagra đi?

    Đã có ba kích, thì quên Viagra đi?

    “Thảm cảnh” vừa xảy ra với một đấng mày râu “xử” rượu ba kích rồi mắc nạn cương luôn suốt 30 tiếng đồng hồ, suýt nghìn thu vĩnh biệt với kẻ như thủ túc.

    Sức Khỏe 18/11/2020