Anh em "xã hội" làm gì trong mua dịch CoVid này?

    Anh em "xã hội" làm gì trong mua dịch CoVid này?

    Sự ảnh hưởng của dịch CoVid-19 thể hiện rõ ở tất cả mọi mặt của đời sống. Anh em "xã hội" cũng không phải ngoại lệ, vậy họ sẽ làm gì trong những ngày này? Xem clip sẽ rõ nhé các bạn

    Video 01/04/2020