Ăn khế trả...Pi

    Ăn khế trả...Pi

    Sau khi ăn no nê khế trên cây, con quạ nằm phè ra ngủ. Người em thấy con quạ ăn hết khế của mình thì nghĩ ngay chuyện "Ăn khế trả vàng" trong truyền thuyết.

    Trạm Hoạt Hình 25/02/2021