Video

4 thanh niên đánh vật khi hạ diều sáo dài 8m

Video

Đăng lúc 16:00 26-11-2021

4 thanh niên dù đã hợp sức nhưng phải mất một lúc lâu mới hạ được con diều sáo dài 8m.

CHUYÊN MỤC