Video

2 chú chó đồng lòng chơi thắng cậu chủ để được ăn cơm

Video

Đăng lúc 08:00 15-01-2022

Để không cho sen chơi gian lận, 2 chú chó không cậu chủ mở bát mình đoán trước mà phải lật 3 bát khác.

CHUYÊN MỤC