JavaScript is off. Please enable to view full site.

"Đạn" là hữu hạn hay vô hạn nhỉ?

* Biết rằng "lộc" của giời, phải đâu là vô hạn. Xin hỏi bác sĩ, đến tuổi nào thì hết "đạn"?

 THẠCH CÀ NÔNG (Sóc Trăng)

 - Sử dụng "súng" điều độ

 Bắn đúng chỗ, đúng người

 Đừng phung phí đêm ngày

 "Lộc" vẫn trong tầm tay

 "Đạn" bắn hoài tới… ngủm!

BS TỊT TUỐT