JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thanh niên đi nhà ma sợ khóc thét, "con ma" phải ra an ủi

Một thanh niên ở Trung Quốc đi nhà ma nhưng lại khóc vì sợ, đến nỗi con ma phải ra an ủi.