JavaScript is off. Please enable to view full site.

Người phụ nữ mếu máo, giữ chặt cửa khi bị dọa rắn

Mặc cho người phụ nữ mếu máo vì sợ, người đàn ông đứng ngoài vẫn ra sức kéo cửa, tay cầm lăm lăm con rắn để trêu chọc.