JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nam sinh lấy ghim bấm giấy vá quần rách

Video ghi cảnh cậu học sinh bị rách quần lấy ghim bấm giấy vá vì không có kim chỉ khâu.