JavaScript is off. Please enable to view full site.

Mò vào chuồng gà kiếm ăn, diều hâu bị gà trống hạ "knock out"

Một con diều hâu sà xuống chuồng gà tìm đồ ăn, thế nhưng lần này nó đã kiếm ăn sai chỗ khi đụng độ phải một con gà trống hung hăng, hiếu chiến.