JavaScript is off. Please enable to view full site.

Màn nhốt gà đỉnh cao của cô gái

Chỉ bằng một cú quăng, cô gái đã nhốt gọn con gà trong lồng.