JavaScript is off. Please enable to view full site.

Lạc đà khuỵu gối vì hai du khách quá béo

Nhiều người hài hước: "Khi bạn không chịu giảm cân mà lại muốn cưỡi lạc đà!".