JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cười té ghế với sinh viên ngành y thực tập chích ngừa

Nhiều người xem video hài hước: "Tiêm kiểu này bệnh nhân một lần tởn đến già".