JavaScript is off. Please enable to view full site.

Chú vẹt nhảy theo nhịp vỗ tay của chủ

Chú vẹt liên tục nhún nhảy theo nhịp vỗ tay của chủ khiến người xem thích thú.