JavaScript is off. Please enable to view full site.

'Cậu vàng' nhịn ăn vì chảnh chọe

Thấy gia chủ ăn tối, 'Cậu vàng' rất thèm nhưng vẫn chảnh chẹo không xin.