JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nếu mày ghét nó thì mày biết phải làm gì rồi đấy.