JavaScript is off. Please enable to view full site.

Sự tích bánh chưng, bánh giầy thời khan hiếm thịt heo

Các hoàng tử đã vận dụng hết sự sáng tạo của mình để làm hài lòng vua cha với một chiếc bánh chưng không có nhân thịt heo...

Bọ - Tiên - Thị Thính