JavaScript is off. Please enable to view full site.

Câu đố này của Sún quá dễ với Mây Tồ

Lời: Bèo - Tranh: HTK