JavaScript is off. Please enable to view full site.

Mây Tồ và Cherry là đôi bạn thân nhưng thường xuyên chơi khăm nhau...

Lời: Bèo - Tranh: HTK