JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thật bất ngờ là Linda từ chối nhận tiền mặt trong dịp này.

Lời: Miss Candy - Tranh: Hải Nam