JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thật khó để tưởng tượng việc câu like ngoài đời thực sẽ như nào? Rồi làm sao để chị em bán kem trộn đây?...

Lời: Mỹ Tiên - Tranh: Phương Ròm