JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đựng nước bằng lu, thay áo mưa nilon bằng lông ngỗng... là những gợi ý "sáng tạo" cho việc bảo vệ môi trường.

Mỹ Tiên - Thị Thính - Phương Ròm