JavaScript is off. Please enable to view full site.

Một người tình cờ thấy người bạn ngoài bãi biển:- Sao cậu tắm biển vào giờ này? Cậu không phải đi làm à?