JavaScript is off. Please enable to view full site.

Một bà giàu có tới gặp họa sĩ:- Anh có thể vẽ chân dung tôi trẻ hơn được không?