JavaScript is off. Please enable to view full site.

Khách hàng mua chiếc radio phàn nàn với người bán hàng:- Anh đã lừa tôi!