JavaScript is off. Please enable to view full site.

Johnny 5 tuổi bị lạc đường, chú đi tới gặp một cảnh sát: "Cháu lạc ba rồi!"