JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tôi nghe nói họ phun thuốc trừ sâu khắp nơi. Không biết ong có làm mật được nữa không?