JavaScript is off. Please enable to view full site.

Một ngôi sao Hollywood than thở với bác sĩ về sức khỏe, ông ta khuyên:- Cô nên thay đổi cuộc sống đi!