JavaScript is off. Please enable to view full site.

Một du khách đi lạc trên sa mạc, vừa đói vừa khát nên vui mừng khi thấy một người bản xứ dắt lạc đà đi tới...