JavaScript is off. Please enable to view full site.

Một bà mang chú chó cưng vào tiệm cắt lông và hỏi tiền công cắt...