JavaScript is off. Please enable to view full site.

Trong nhà hàng, thực khách phàn nàn:- Này anh bồi, món cá này có mùi rồi!