JavaScript is off. Please enable to view full site.

Bài văn về hoàng tộc, tôn giáo và tình dục

Trong một lớp học viết ở trường đại học, đề bài yêu cầu phải viết một câu bao gồm các yếu tố: hoàng tộc, tôn giáo, tình dục, điều bí ẩn.