JavaScript is off. Please enable to view full site.

Chị Hiền chị Lành gì đó chắc cũng sớm được tiến hóa thôi...


Hai sếp trò chuyện với nhau:

- Này, tình hình kiểm điểm kỷ luật của ông sao rồi? Ê ẩm không?

- Thường thôi. Cứ theo thuyết tiến hóa mà làm!

- Thế là sao? Tiến hóa cái gì?

- Là thế này, tôi đang ở huyện, kiểm điểm xong các kiểu lại cho lên tỉnh làm, như thế chả “tiến hóa” thì là gì! 

VUI TÍNH (Lạng Sơn)