JavaScript is off. Please enable to view full site.

Một phụ nữ nông dân đã hối lộ 300 triệu đồng cho việc nâng điểm

Cuối cùng thì cơ quan điều tra ở Sơn La cũng xác minh được một phụ nữ nông dân đã hối lộ 300 triệu đồng cho việc nâng điểm.

Còn 59 trường hợp khác của cán bộ, của sĩ quan công an, kể cả các trường hợp được nhắc nhiều về món tiền tỉ (đã nộp lại) thì “chưa đủ căn cứ” để xử lý hành vi đưa hối lộ. Mừng cho Sơn La không bị mang tiếng là “án trắng” và cũng mừng cho cán bộ gặp cái hậu khi kết thúc.
Tiền thấy, người chả thấy đâu
Có tóc dễ nắm, trọc đầu vô phương.