JavaScript is off. Please enable to view full site.

Dạ kỹ năng… “chạy sô” để đến kịp giờ các lớp ạ


Phóng viên: Nghe nói hè này ngoài việc ôn tập kiến thức, phát triển năng khiếu, bố mẹ còn cho em học thêm kỹ năng sống. Thế sau hè em thấy mình hình thành được kỹ năng nào rõ nhất? 

Học sinh: Dạ kỹ năng… “chạy sô” để đến kịp giờ các lớp ạ

Gia Lạc (Bắc Ninh)