JavaScript is off. Please enable to view full site.

- Không còn một chút hi vọng gì. Chỉ xây xát phần mềm, ngày mai họ cho xuất viện rồi!


 Nghe tin thủ trưởng bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, thủ phó vội đến bệnh viện thăm. Về đến nhà, chị vợ chạy ra hỏi:

- Ông ấy bị làm sao? Có hi vọng gì không anh?

Anh chồng thủ phó buồn bã trả lời:

- Không còn một chút hi vọng gì. Chỉ xây xát phần mềm, ngày mai họ cho xuất viện rồi! 

Giáo Bư (CLB Cười Quảng Đà )