JavaScript is off. Please enable to view full site.

Lỗi tại tôi lúc còn trẻ lại ghét loại phụ nữ nhiều chuyện cứ động tí là to tiếng với người khác


Cô vợ gắt lên với ông chồng:

- Tôi không hiểu nổi vì sao lại ấy một người lười biếng, dơ bẩn như ông! 

- Lỗi tại tôi lúc còn trẻ lại ghét loại phụ nữ nhiều chuyện cứ động tí là to tiếng với người khác

- Thế thì liên quan gi?

- Thì “Ghét của nào trời trao của ấy!” 

Nguyễn Kế Trí (TP.HCM)