JavaScript is off. Please enable to view full site.

- Bố mình làm ruộng ở quê thôi!

Hai sinh viên đại học sắp tốt nghiệp trò chuyện với nhau:

- Không xin được việc sau khi tốt nghiệp cậu dự định sẽ làm gì?

- Mình sẽ học tiếp lên cao học, còn cậu?

- Mình sẽ về làm chỗ bố!

- Được thế thì tốt quá, bố cậu làm gì?

- Bố mình làm ruộng ở quê thôi!

Bùi Minh Tuấn (Nghệ An)