JavaScript is off. Please enable to view full site.

Người ta có hai con mắt và hai mươi mấy chiếc răng.

Đau mắt hay đau răng đều khó chịu. Mắt ít đau nhưng đau thì khó chữa, còn răng thì ai chẳng vài lần bị đau? Mắt hỏng không thể thay cả hai mắt giả còn răng có thể làm giả cả hai hàm. Hai mắt giả không nhìn thấy gì nhưng cả hàm răng giả vẫn sử dụng được. Mắt giả dễ nhận ra còn răng giả thì khó biết.
Hình như, vợ chồng như mắt, bồ bịch như răng?


Hậu Khảo Cổ