JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thằng thứ nhất thấy gái là mắt long lên sòng sọc như... đực nọc


Cô con gái hỏi người cha là chủ trại heo:

- Sao mấy người bạn trai con dắt về nhà ra mắt, ba không “chấm” được anh nào hết vậy?

- Thì có lý do hết đó!

- Lý do gì, ba nói cho con thông đi!

- Thằng thứ nhất thấy gái là mắt long lên sòng sọc như... đực nọc. Thằng thứ hai mặt mày lúc nào cũng chù ụ như... nái xề. Còn thằng thứ ba lập trường không vững, thiếu ổn định như... giá heo hơi ngoài chợ. Hỏi vậy sao ba ưng cho được! 

Văn Bùi (Tiền Giang)