JavaScript is off. Please enable to view full site.

Xe hết hạn đăng kiểm mang về quê.... đưa rước học sinh

Sau vụ xe đưa rước "đánh rơi" 3 học sinh tiểu học tại Đồng Nai, dư luận tá hỏa phát hiện ra rằng các xe hết hạn đăng kiểm tại thành phố lớn được hô biến thành xe đưa rước học sinh tỉnh lẻ.