JavaScript is off. Please enable to view full site.

Trong khi trẻ em bỗng dưng có một "sân chơi" trời cho, thì người lớn đang phải bì bõm đi làm trong làn nước ngập tới rún. Triều cường có dzui hông?