JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tạm biệt thần tượng của chúng em trong 10 năm 6 tháng. Hy vọng anh cải tạo tốt để được trở về sớm hơn, trước khi tụi em kịp trưởng thành...