JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cần chi dời Ngày Tình nhân (Valentine) năm 2020 qua tuốt năm sau, cho dù lũ virus corona (Covid-19) vẫn còn phủ bóng khắp hành tinh…

Quà Valentine 2020 rất hợp thời - tranh của hoạ sĩ Hoa Kỳ Lane (Boston Globe)
Nụ hôn thời Covid-19 - tranh của hoạ sĩ Hy Lạp Dimitris Georgopalis (Cartoon Movement)
Covid-19 là… “đồ phá đám” - tranh của Steve Nease, hoạ sĩ Canada (neasecartoons)
Quà Valentine 2020 - tranh của hoạ sĩ Hoa Kỳ Joe Heller (hellertoons).
Thần Tình yêu Covid-19 - tranh của hoạ sĩ Hoa Kỳ Landgren (donandgren).
Nhận lầm... người yêu - tranh của hoạ sĩ Hoa Kỳ Lane (Boston Globe).