JavaScript is off. Please enable to view full site.

Mã số định danh cá nhân "xấu xấu bẩn bẩn không ai tán"

Tất cả trẻ sơ sinh sẽ được cấp mã số định danh cá nhân vào năm sau (2020). Mã số gồm 12 chữ số này sẽ theo công dân suốt cuộc đời trong quá trình làm thủ tục hành chính, thay thế cho nhiều loại giấy tờ rắc rối hiện nay.