JavaScript is off. Please enable to view full site.

Lãi vay ngân hàng chiếm 20% giá nước sạch Sông Đuống!

Việc này được giải thích là: Chủ đầu tư Nhà máy Sông Đuống phải vay 3.998 tỉ đồng để đầu tư, nên chi phí lãi vay được tính vào giá nước...