JavaScript is off. Please enable to view full site.

Quán nhậu nào cũng giống khu phố này thì CSGT khỏe quá.