JavaScript is off. Please enable to view full site.

Để tránh bị dầm cầu vượt đi bộ đè lên xe như ở Suối Tiên vừa qua, các bác tài container cần thuê hoa tiêu đo độ cao mỗi khi chui qua cầu.