JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hiệp sĩ đường phố - những cục pin bền bỉ

Nếu cơ quan chức năng làm tròn bổn phận của mình thì người dân sẽ không cần đến các "Hiệp sĩ đường phố" nữa...